Kulturarven trues af kysterosion: Vi må redde, hvad reddes kan

Klimaforandringerne udgør en af de største trusler mod fremtiden, og ingen ved endnu, hvilke konsekvenser de har i sidste ende. Men klimaforandringerne udgør også en trussel for vores fortid, særligt den kulturarv, der ligger i jorden. Vi risikerer at miste 92 af de vigtigste fortidsminder inden for nær fremtid. En mulig løsning kan dog findes […]